Inicio » Todas los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

Portada del libro Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021
- 5% dto.

Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

 • Libro en papel

 • $ 990.00 Mxn
 • 940.50 Mxn

 • ¡ENVIO GRATIS!

 • En stock
 • -


 • Unidad(es)

 • Caracteristicas

  • Sistema educativo: LOE
  • Impresión: Color
  • Páginas: 618
  • Formato: 21 x 27 cm
  • Edición: 2021
  • Peso: 1,66 kg.
  • Editorial: Paraninfo
  • Comptabilitat i Fiscalitat Ed. 2021

  • 9788413661889
  • JOSE REY POMBO

  • A través d’un gran nombre d’exemples resolts
   s’analitzen els fets comptables
   amb què els futurs professionals
   aconseguiran un aprenentatge més proper
   a la seva immediata realitat laboral.


   Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comptabilitat i Fiscalitat del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió.


   En aquesta nova edició s’actualitzen els continguts al Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el Pla general de comptabilitat i altra normativa comptable; i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el nou Reglament d’auditoria. També s’han tingut en compte les modificacions fiscals introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.


   L’obra cobreix les següents àrees:


   --- Comptabilització en suport informàtic dels fets comptables d’acord amb els criteris del Pla general de comptabilitat (PGC).
   --- Tramitació de les obligacions fiscals i comptables relatives a l’Impost sobre Societats (IS) i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb l’aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent.
   --- Registre comptable de les operacions derivades de la finalitat de l’exercici econòmic a partir de la informació d’un cicle econòmic complet, amb l’aplicació dels criteris del PGC i de la legislació vigent.
   --- Confecció dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.
   --- Anàlisi de la situació economicofinancera i patrimonial d’una empresa a través dels estats comptables.
   --- Caracterització del procés d’auditoria dins del marc normatiu espanyol.


   Finalment, aquest llibre permet l’estudi pràctic i integrat d’aquests continguts a través d’una gran quantitat d’exercicis pràctics, la realització dels quals és fonamental per a l’aprenentatge d’aquesta matèria.   L’autor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària en l’especialitat d’Administració d’Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles formatius de la família d’Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.

  • $ 990.00 Mxn
  • $ 940.50 Mxn

  • ¡ENVIO GRATIS!

  • No disponible
  • -


  • ebooks disponibles

  1. El Pla General de Comptabilitat; 2. Les existències. Compres i vendes; 3. Creditors i deutors per operacions comercials; 4. L’immobilitzat no financer; 5. Instruments financers; 6. Fons propis, subvencions i provisions; 7. Despeses i ingressos; 8. Impostos locals sobre activitats econòmiques; 9. Impost sobre societats; 10. Impost sobre la renda de les persones físiques; 11. Els resultats; 12. Els comptes anuals; 13. Anàlisi dels estats comptables; 14. Constitució de la societat anònima; 15. Auditoria; 16. Aplicacions informàtiques de comptabilitat.

  El libro pertenece a los siguientes catálogos

  Sala de prensa